Kontakta oss

Hej! Vill du få prisuppgift, boka hembesök eller fråga något? Lämna ett meddelande så återkommer vi inom kort!

Kontakter

Här hittar du kontaktinformation till våra kontor och showrooms på olika orter.

Decorative ArrowLoading...

DÖRRAR & FÖNSTER  SOM TAR HÄNSYN TILL MILJÖN

Det är många som idag gör anspråk på att ha den mest hållbara produkten, men det är få som vågar säga det rakt ut. Våra produkter är inte bara mer miljövänliga, de är även hållbara ur flera perspektiv. Vi använder förnybar råvara, vattenbaserade färgsystem och vi lämnar den längsta garantin på ytbehandling. 

Fönster i ek lasyr

Sveriges mest hållbara fönster & ytterdörrar

Vi berättar här om produkter som är miljövänliga på riktigt och ett företag där miljö och hållbarhet varit ledord långt innan krav från samhälle och kunder funnits.

Bortom alla fina ord om miljö och tjusiga reklamfilmer på skog och vatten, så finns det bara ett par viktiga punkter som skiljer mer eller mindre miljövänliga fönster och ytterdörrar åt. Vi redovisar dessa skillnader baserat på Ekstrands standardytterdörr samt Ekstrands fönster EC/90 Trä, två produkter som är marknadsledande.

Val av impregnering och färgsystem

En mycket stor miljöpåverkan vid tillverkning av ytterdörrar och fönster är impregnering och lackering. Många fönster och dörrar som tillverkas i Sverige (2020 01 25) impregneras och lackeras fortfarande med produkter som innehåller hälsofarliga ämnen och lösningsmedel. Det går till och med att erhålla ledande miljömärkningar trots att denna sortens träskydd används. Orsaken är att dessa produkter är snabbtorkande och industriellt lättast att använda. Ekstrands lackerar endast med vattenburen mer miljövänlig färg. Impregnering är också vattenburen och består till viss del av linolja. Det är mer än 30 år sedan vi införde dessa system, på den tiden främst av arbetsmiljöskäl.

Allt tvättvatten och överbliven färg i lackeringsavdelningen tas om hand och går igenom en separator. Vattnet renas och återvinns, överblivet pigment separeras och går till förbränning.

Vattendroppar På Svart Ytterdörr Ekstrands Ascot

YTBEHANDLINGEN ÄR DEN VIKTIGASTE GARANTIN

En av de viktigaste garantierna på dörrar och fönster av trä är ytbehandlingen. Har man ett fungerande träskydd och ytbehandling så spricker inte färgen och risk för fukt och röta minskar. Håller produkterna längre så gör vi också en insats för miljön. Många tillverkare lämnar garantier men har sedan förbehåll i skötselanvisningen som säger att kunden skall laga ev. sprickor under garantitid. Så kommunicerar inte vi. Ekstrands är ensamma om att lämna upp till 10 års garanti mot sprickbildning i färgfilmen utan den sortens förbehåll.

Hållbara träfönster med spröjs - spröjsade fönster

Hur stor andel av ingående komponenter är förnybara eller möjliga att återvinna?

En majoritet av alla fönster som monteras i nyproducerade hus har utvändig beklädnad av aluminium (2020 01 25). Aluminium är inte förnybart och det är energikrävande att framställa, återvinning av pulverlackerad aluminium kräver rökgasrening. Ledande miljöcertifieringar ställer inga krav på att den utvändiga beklädnaden skall bestå av viss andel återvunnet material. Man kan alltså utgå från att ej återvunnen aluminium används på en majoritet av alla dessa fönster i Sverige. 

Lägre klimatavtryck med äkta träfönster

Hur stor skillnad i klimatpåverkan är det mellan ett träfönster utan aluminiumbeklädnad jämfört med ett träfönster som är beklätt med aluminium. Aluminiumbeklädnaden medför att fönstret blir ”underhållsfritt” och inte behöver någon ommålning, medan träfönster från Ekstrands utan aluminium behöver strykas ungefär var 10e år. Oberoende på aluminiumets ursprung har ett aluminiumbeklätt fönster alltid en betydligt större klimatpåverkan. Ett träfönster utan aluminiumbeklädnad är upp till 48 gånger bättre i detta avseende. Anledningen är helt enkelt att aluminium har ett högre klimatavtryck än färg, samt att det är relativt lite färg som behövs för att måla om ett fönster. 

Läs mer och ladda ned hela analysen här

Ekfönster i massiv ek från Ekstrands

EC/90 Trä kan levereras helt utan aluminium och plastkomponenter. Det är ett unikt fönster helt i trä där alla ingående delar är förnybara eller möjliga att återvinna, utom tätningslisterna. Tätningslisterna består av silicon och plast och går till deponi. Många av Ekstrands andra fönstersystem har också denna fördelen.

Ekstrands har ett brett sortiment av äkta träfönster med unikt långa garantier på ytbehandling samt ledande värmeisoleringsförmåga. Dessa fönster är det mest hållbara valet du kan göra. Samtidigt vill vi vara tydliga med att varje kund har unika förutsättningar där design, väggkonstruktion, materialval och pris påverkar valet av produkt. Ekstrands har även aluminiumbeklädnad på de flesta fönsterserierna eftersom en del av marknaden efterfrågar detta.

Ekstrands ytterdörr Slät 100 i specialhöjd med sidoljus

Hållbara ytterdörrar

Alla ytterdörrar i Sverige har inlimmad plåt för formstabilitetens skull. Det har sett ut så sedan slutet av 70-talet och ännu har ingen kommit på ett bättre tillverkningssätt (2020.01.25). Det är svårt att separera plåten från trä och isolering varför ett uttjänt dörrblad går till deponi idag. Ekstrands lösning på detta problemet är att tillverka ytterdörrar som håller riktigt länge. Vågar man lämna långa och unika garantier på målning och formstabilitet så borgar detta för långsiktig hållbarhet. Ekstrands massproducerar dessutom inget, allt tillverkas mot beställning.

Ytterdörr Bavaria 980 G02, tillval: Kulör Ral 6020 (bild: Dast stenhus)

Produkter fria från giftiga emissioner

En majoritet av alla ytterdörrar som säljs i Sverige innehåller formaldehyd (2020 01 25). Ledande miljöcertifieringar tillåter bla detta ämne i miljöcertifierade produkter. Ekstrands täckmålade ytterdörrar är helt fria från formaldehyd. De är dessutom testade fria från giftiga emissioner enligt ISO 16000-9:2006 och utvärderad enligt EN 16516:2017. EC/90 Trä innehåller inga andra ingående komponenter jämfört med våra ytterdörrar.

U-värde & energieffektivitet

Genom att välja produkter med lågt u-värde sparar man energi. För att produkten skall hålla vad den lovar behöver den även vara tät. Utöver ledande värmeisoleringsförmåga har Ekstrands även testat lufttätheten på pardörrar och 2-luftsfönster. Oavsett vilken produkt man väljer från Ekstrands kan man vara trygg med att produkten håller vad den lovar.

Energieffektiva fönster & dörrar från Ekstrands på passivhus

En majoritet av alla energieffektiva fönster som marknadsförs i Sverige har ett u-värde på omkring 0.9-1.2 W/(m²K) (2020 01 25). Ofta krävs tillval för att komma under 1.0. EC/90 Trä från Ekstrands har som standard 0.80. 

En majoritet av alla ytterdörrar som marknadsförs i Sverige har u-värde på 0.9-1.0 W/(m²K) (2020 01 25), ett fåtal tillverkare kan erbjuda värde ner till 0.76. Ekstrands har som standard 0.70, vår Passiv91-konstruktion har 0.49. Detta är värmeisoleringsförmåga i en klass för sig.

Miljömärkningar

Vi använder FSC-certifierat trä och har produkter registrerade hos Sunda Hus och Byggvarudeklarationen. Vi har däremot medvetet valt att inte certifiera våra produkter med Nordens ledande miljömärkning då vi anser att kraven är för lågt ställda. Man tillåter bl.a lösningsmedel och giftiga emissioner, aluminiumbeklädda fönster behöver inte till viss del vara återvunnen utan kan bestå av 100% jungfrulig råvara. Vi anser att man kompromissar bort miljön för att alla skall kunna vara med. Denna sortens miljömärkningar är kontraproduktiva, de vilseleder och slutförbrukaren riskerar i många fall att välja en produkt som är sämre för miljön.
Ekstrands fabrik i Osby

Hållbar tillverkning och internt kretslopp

Ekstrands arbetar aktivt för att minimera klimat och miljöpåverkan. Miljö och hållbarhet är sedan länge en stående punkt i vårt interna kvalitets och utvecklingsarbete. Sedan 2005 har Ekstrands källsorterat metall, papper, farligt avfall, plast m.m. Sedan 2013 pressar/förpackar vi allt restmaterial i balar för att minimera transportvolymer.

Vår produktionsanläggning i Osby värms upp genom ett internt kretslopp där emballage och träspill från produktionen samlas och blir till biobränsle, detta värmer vi sedan fastigheterna med.

Förnybar energi med solceller hos Ekstrands

Förnybar energi

Mellan 2018 och 2020 investerade Ekstrands i norra Skånes största solcellsanläggning, totalt 2300 m2 solpaneler har monterats på fastigheterna. Målsättning är att bli helt självförsörjande med förnybar energi. 

Ekstrands Dörrar & Fönster

Familjeföretag

Ekstrands är ett familjeföretag som står stabilt i den skånska myllan. Vi drivs inte av hårda avkastningskrav och kan därför tänka och agera långsiktigt. Det gäller vår personalpolitik, vårt sociala ansvar lokalt och vårt miljöarbete. Men det gäller kanske framförallt hur vi ser på våra kunder och våra produkter. Kundnytta är och kommer alltid att vara ett ledord i vår organisation. Vi har bevisat att det går att kombinera kvalitet och hög prestanda och samtidigt ta ansvar för vår miljö. Våra produkter är idag en spegelbild av familjen Ekstrands egna värderingar och vi är stolta över att sätta vårt namn på dem.