Kontakta oss

Hej! Vill du få prisuppgift, boka hembesök eller fråga något? Lämna ett meddelande så återkommer vi inom kort!

Kontakter

Här hittar du kontaktinformation till våra kontor och showrooms på olika orter.

Decorative ArrowLoading...

CE PRESTANDA FÖNSTER

Det är lagstadgat i Europa att alla klimatskiljande produkter (fönster och dörrar) skall vara CE märkta. Det innebär att man som tillverkare måste tillhandahålla prestandadeklarationer där de mandaterade egenskaperna redovisas. Syftet med denna prestandadeklaration (DoP - declaration of performance) är att konsumenter och kunder skall kunna jämföra produkter ifrån alla Europeiska tillverkare på lika villkor, testade på samma vis via ackrediterade institut. Det är väldigt varierande hur leverantörer väljer att redovisa dessa testresultat. Därför är det mycket viktigt att man som dörr- eller fönsterköpare alltid ber om prestandadeklarationer för att kunna göra en relevant jämförelse av testfakta. På denna sidan förklarar vi prestanda och visar på skillnaden mellan Ekstrands och de krav som olika märkningar ställer. 

VÄRMEISOLERING (U-VÄRDE)

U-värdet anger hur väl en produkt isolerar (håller värme och kyla ute). Ju lägre U-värde desto bättre isolerar produkten. Vad som definierar ett bra U-värde beror helt på var fönstret skall sitta. I gamla hus där väggar och tak läcker mycket energi är U-värde runt 1.0 - 1.3 tillräckligt för att få ökad komfort inomhus. Bygger man däremot passivhus som skall vara självförsörjande så bör U-värdet gå ner under 0.80.

För fönster kräver P-märkning att värdet deklareras, därmed inget specifikt krav på värmeisolering. SFDK kräver ≤ 2,0W/m²K.

U-värde fönster

Miljö och hållbara träfönster

SOLENERGITRANSMITTANS (G-värde)

G-värdet visar hur mycket energi som överförs genom direkt solinstrålning. Ju högre värde desto mer energi och därmed uppvärmning genererar det (fönster står för ca 30% av uppvärmning i hus).

Att tänka på här är hur mycket uppvärmning man vill ha via fönster till huset. Har man stora glasytor i täta nybyggda hus kan det vara bra att titta på lägre G-värde för att inte behöva kyla ner huset vid varma soliga dagar. Tänk också på fönstrets placering i väderstreck, och hur mycket solenergi som når fönstret.

Solenergi fönster

Stort fast fönster

DAGSLJUSTRANSMITTANS

Dagsljustransmittansen anges i procent och är ett mått på mängden dagsljus som kommer in genom fönstret. En hög dagsljustransmittans är att föredra, då upplevs det ljusare. 

Dagsljustransmittans på fönster

Säkerhet mot vindlast - Photo by Khamkéo Vilaysing on Unsplash

SÄKERHET MOT VINDLAST

Säkerhet mot vindlast anges från A1 till C3. Vindlast testas i två steg. Karmdeformation anges i klass A-C där C är bäst. Anges i kombination med tryckklass 1-3 beroende på hur hårt tryck produkten testats under, där 3 är högst i Sverige. För klass 3 är det 1200 pascal. Efter det avslutar man med ett säkerhetstest med 1.5x högre tryck (1800 pascal för klass 3). 

Säkerhet mot vindlast fönster

REGNTÄTHET

Regntätheten mäter hur väl produkten tätar emot regn. Fönster anges i klass 1A-7A där 7A är bäst.

A innebär att produkten är testat i oskärmat tillstånd, B skärmat. Vid tryck över 600 Pa anges klass Exxx, t ex E900.

Regntäthet på fönster

LUFTTÄTHET

Lufttätheten anger hur väl produkten står emot lufttryck. Anges i klass 0-4 där 4 är bäst. Både klass 3 och 4 testas under 600 pascal, men vid klass 4 tillåts en tredjedel mindre läckage.

Lufttäthet fönster