Kontakta oss

Hej! Vill du få prisuppgift, boka hembesök eller fråga något? Lämna ett meddelande så återkommer vi inom kort!

Kontakter

Här hittar du kontaktinformation till våra kontor och showrooms på olika orter.

Decorative ArrowLoading...

Lägre klimatavtryck
med äkta träfönster

Träfönster utan aluminiumbeklädnad har ett klimatavtryck som är nästan 50 gånger lägre än träfönster som är beklätt med aluminium.

Bakgrund

Hur stor skillnad i klimatpåverkan är det mellan ett träfönster utan aluminiumbeklädnad jämfört med ett träfönster som är beklätt med aluminium?

Aluminiumbeklädnaden medför att fönstret blir ”underhållsfritt” och inte behöver någon ommålning, medan träfönster från Ekstrands utan aluminium behöver strykas ungefär vart 10e år. 

Oberoende på aluminiumets ursprung visar studien att ett aluminiumbeklätt fönster alltid har en betydligt större klimatpåverkan än ett målat träfönster. Ett träfönster utan aluminiumbeklädnad är upp till 50 gånger bättre i detta avseende (14,3 kg respektive 698,6 kg räknat på 10 st fönster över en livscykel på 50 år). Anledningen är helt enkelt att aluminium har ett högre klimatavtryck än färg, samt att det är relativt lite färg som behövs för att måla om ett fönster. 

klimatavtryck färg

Klimatavtrycket per 1 st påstrykning färg av EC/90 trä blir 0,336 kg CO2e. Under en livstid på 50 år behövs 4 ommålningar vilket ger ett totalt avtryck färg på: 1,34 kg CO2.

Pensel

Vi utgår från att det går 1 st målarpensel per ommålning. En pensel har ett klimatavtryck om 225 gram CO2e. 4 st ommålningar innebär således att penslarna får ett totalt avtryck om 900 gram CO2e. 

Klimatavtryck Aluminiumfönster

Aluminium har stora variationer i klimatavtryck beroende på andel återvunnet material och vart i världen aluminiumet tillverkas. Energiåtgången för jungfrulig aluminium är mycket högre än för återvunnen varför vart i världen den jungfruliga delen aluminium är tillverkad får stor betydelse för klimatavtrycket. Det globala genomsnittliga värdet är dock 11,5 kg CO2e per kilo aluminium.

Pulverlackering

Slutligen så målas även aluminiumbeklädnaden, denna pulverlackeras och ska inte behöva målas om. Som referensdata för klimatavtrycket från pulverlackering har vi utgått från 15 kg CO2e per kg lackfärg.

Ekstrands EC/90 alu har ett 75 micron tjockt lager pulverlack på en yta om 0,6 m2. Inkluderas det felmarignal och spill går då åt 84 gram pulverlack per fönster vilket ger ett klimatavtryck om 1,26 kg CO2e.

Hur mycket är ett ton koldioxid?

I sammanhanget kan det vara på sin plats att försöka ge en bild av vad ett ton koldioxid innebär. Differensen mellan 1 st EC/90 Trä och 1 st EC/90 Trä/alu enligt detta scenario, ca 68 kg CO2e - är det mycket eller lite?

För att få ett perspektiv i frågan blir det lättare om vi utgår från hur många enheter som tillverkas. Om en kund beställer 15 st EC/90 trä/alu fönster (liten villa eller stort radhus) medför det ett klimatavtryck på ca 1050 kg (70x15) bara för aluminiumbeklädnaden. 1 ton är den siffra som FNs klimatpanel kommit fram till att man som privatperson, senast 2050, ska försöka hålla sig till som total årsförbrukning - allt inräknat. 

Summering

Ska vi applicera våra genomsnittsdata på ett faktiskt scenario så kan vi ta exemplet 10 st fönster. 

Om en liter färg räcker så blir det 3,3 kg CO2e under en livstid på 50 år. 10 st aluminiumbeklädnader med 2 % återvunnet aluminium ger ett avtryck om 698,6 kg. Alltså ca 48 ggr så stort avtryck om en färgburk räcker och 25 ggr så stort avtryck om vi måste använda 2 färgburkar.

Det är tydligt att träfönstret oavsett scenario har ett mycket lägre klimatavtryck än trä/aluminium men också att det medför en stor besparing i klimatavtryck.

Ladda ned hela analysen här