Kontakta oss

Hej! Vill du få prisuppgift, boka hembesök eller fråga något? Lämna ett meddelande så återkommer vi inom kort!

Kontakter

Här hittar du kontaktinformation till våra kontor och showrooms på olika orter.

Decorative ArrowLoading...

Lägre klimatavtryck
med äkta träfönster

Jämförelse av klimatavtryck mellan ett träfönster utan aluminiumbeklädnad jämfört med ett träfönster som är beklätt med aluminium utifrån ett livscykelperspektiv

Bakgrund

Rapporten är en litteraturstudie och LCA screening utförd av Eco Now, studien är tredjepartsgranskad. Målet med denna studie var att klargöra hur stor skillnad det är mellan ett träfönster utan aluminiumbeklädnad jämfört med ett träfönster som är beklätt med aluminium.

Studien tar inte hänsyn till produktens totala klimatpåverkan utan bara skillnaden mellan aluminiumbeklädnad och underhållet av ett träfönster under en livscykel.

Studien jämför endast hur stor skillnaden är på CO2 utsläppen om man väljer aluminiumbeklädnad på ett fönster istället för ett rent träfönster som behöver strykas med färg vart 10e år.

Summering

Oberoende på aluminiumets ursprung visar studien att ett aluminiumbeklätt fönster alltid har en betydligt större klimatpåverkan än ett målat träfönster. Ett träfönster utan aluminiumbeklädnad är upp till 50 gånger bättre i detta avseende (21 kg respektive ca 1050 kg räknat på 15 st fönster över en livscirkel på 50 år). Anledningen är helt enkelt att aluminium har ett högre klimatavtryck än färg, samt att det är relativt lite färg som behövs för att måla om ett fönster. 

Det är tydligt att träfönstret oavsett scenario har ett mycket lägre klimatavtryck än trä/aluminium men också att det medför en stor besparing i klimatavtryck.

Ladda ned hela analysen här

Till kortversion

Hur mycket är ett ton koldioxid?

I sammanhanget kan det vara på sin plats att försöka ge en bild av vad ett ton koldioxid innebär. 

Om en kund beställer 15 st EC/90 trä/alu fönster (liten villa eller stort radhus) medför det ett klimatavtryck på ca 1050 kg (70x15) bara för aluminiumbeklädnaden.

1 ton är den siffra som FNs klimatpanel kommit fram till att man som privatperson, senast 2050, ska försöka hålla sig till som total årsförbrukning - allt inräknat. 

Ekstrands tar inte ställning för eller emot någon fönstertyp, Ekstrands har ett brett sortiment av både träfönster och aluminiumbeklädda fönster i sortimentet. Studien är rent informativ för att belysa CO2 aspekten vid val av olika fönstertyper.