Kontakta oss

Hej! Vill du få prisuppgift, boka hembesök eller fråga något? Lämna ett meddelande så återkommer vi inom kort!

Kontakter

Här hittar du kontaktinformation till våra kontor och showrooms på olika orter.

Decorative ArrowLoading...

CE PRESTANDA DÖRRAR

Det är lagstadgat i Europa att alla klimatskiljande produkter (fönster och dörrar) skall vara CE märkta. Det innebär att man som tillverkare måste tillhandahålla prestandadeklarationer där de mandaterade egenskaperna redovisas. Syftet med denna prestandadeklaration (DoP - declaration of performance) är att konsumenter och kunder skall kunna jämföra produkter ifrån alla Europeiska tillverkare på lika villkor, testade på samma vis via ackrediterade institut. Det är väldigt varierande hur leverantörer väljer att redovisa dessa testresultat. Därför är det mycket viktigt att man som dörr- eller fönsterköpare alltid ber om prestandadeklarationer för att kunna göra en relevant jämförelse av testfakta. På denna sida förklarar vi prestanda samt visar hur Ekstrands står sig i jämförelse med de krav som nationella märkningssystem ställer. 

VÄRMEISOLERING (U-VÄRDE)

U-värdet anger hur väl en produkt isolerar (håller värme och kyla ute). Ju lägre U-värde desto bättre isolerar produkten. Vad som definierar ett bra U-värde beror helt på var dörren skall sitta. I gamla hus där väggar och tak läcker mycket energi är U-värde runt 1.0 - 1.3 tillräckligt för att få ökad komfort inomhus. Bygger man däremot passivhus som skall vara självförsörjande så bör U-värdet gå ner under 0.80.

För dörrar kräver P-märkning att värdet deklareras, därmed inget specifikt krav på värmeisolering. SFDK kräver ≤ 2,0W/m²K.

Säkerhet mot vindlast - Photo by Khamkéo Vilaysing on Unsplash

SÄKERHET MOT VINDLAST

Säkerhet mot vindlast anges från A1 till C3. Vindlast testas i två steg. Karmdeformation anges i klass A-C där C är bäst. Anges i kombination med tryckklass 1-3 beroende på hur hårt tryck produkten testats under, där 3 är högst i Sverige. För klass 3 är det 1200 pascal. Efter det avslutar man med ett säkerhetstest med 1.5x högre tryck (1800 pascal för klass 3). 

Vattendroppar på Ekstrands ytterdörr Ascot i svart

REGNTÄTHET

Regntätheten mäter hur väl produkten tätar emot regn. Dörrar anges i klass 1B-7BA där 7B är bäst.

B innebär att produkten är testat i skärmat tillstånd, A är oskärmat. Vid tryck över 600 Pa anges klass Exxx, t ex E900.

Ytterdörr Slät 100 GXXL

LUFTTÄTHET

Lufttätheten anger hur väl produkten står emot lufttryck. Anges i klass 0-4 där 4 är bäst. Både klass 3 och 4 testas under 600 pascal, men vid klass 4 tillåts en tredjedel mindre läckage.

Dörrar med passivhuscertifierad prestanda, Passivhusdörr från Ekstrands

Slagtålighet (tung stöt mot glas)

Slagtålighet gäller glasade ytterdörrar och är tvingande. Anges i klass 1-5 där 5 är bäst. P-märkningen ställer inga krav på slagtålighet.

Svart ytterdörr Park 870 G12 SP2:2 med dekorglas från Ekstrands

Emission av giftiga ämnen

Produkten testas för om den avger några giftiga emissioner – ISO 16000-9:2006 och utvärderas enligt EN16516:2017.

Ej mandaTERade egenskaper

Ej mandaterande egenskaper betyder att tillverkare inte behöver testa eller redovisa dessa delar, Ekstrands gör det ändå. I vår strävan efter perfektion har vi gjort aktiva val som möjliggjort en produkt helt utan giftiga emissioner. Vår produktutveckling har skapat en unik ytterdörr som vi vågar utsätta för en 6 veckors utökad klimattest, tillsammans med en bevisat god funktion ger detta våra kunder extra trygghet. 

FSB låspaket ytterdörr

Manövreringskraft

Kraft i Newton som krävs för stängning. För klass 4 krävs det 10 N, för klass 3 25 N. Ekstrands testresultat ligger på 12-13 N.

Passiv91 konstruktion - passivhus ytterdörr

Oliksidigt klimat

Vid klass 1 tillåts 8 mm böjning/vridning av dörrbladet. Vid klass 2 tillåts 4 mm. Vid klass 3 tillåts 2 mm.